J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1957/12/23/1957122303/justel

Titel
23 DECEMBER 1957. - Koninklijk besluit betreffende de verdeling van de bevoegdheden der ambtenaren en beambten van het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg en de Administratie der Mijnen, belast met de arbeidsinspectie.

Publicatie : 13-01-1958 nummer :  1957122303 bladzijde : 248
Dossiernummer : 1957-12-23/01

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
BEELD
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 22-06-2017 GEPUBL. OP 30-06-2017
    (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 1; 3; 4; 6)

  • Begin