J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Erratum Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1957/09/23/1957092302/justel

Titel
23 SEPTEMBER 1957. - KONINKLIJK BESLUIT houdende uitvoering van de wet van 12 Maart 1957 voor wat betreft de verbetering van de rust- en overlevingspensioenen voor arbeiders

Publicatie : 26-09-1957 nummer :  1957092302 bladzijde : 6774
Dossiernummer : 1957-09-23/02

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Erratum

BEELD
1957092313
PUBLICATIE :
26-09-1957
bladzijde : 0

ERRATUMBegin