J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1956/01/21/1956012101/justel

Titel
21 JANUARI 1956. - KONINKLIJK BESLUIT tot regeling van de Rijksbijdrage in zake overbrenging en repatriering van het stoffelijk overschot der slachtoffers van de oorlog 1940-1945

Publicatie : 28-01-1956 nummer :  1956012101 bladzijde : 525
Dossiernummer : 1956-01-21/01

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin