J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1955/12/12/1955121204/justel

Titel
12 DECEMBER 1955. - Koninklijk besluit betreffende de vleeswinkels en de daarbij behorende bereidingswerkplaatsen.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 01-01-1987 en tekstbijwerking tot 23-11-2005).

Publicatie : 23-12-1955 nummer :  1955121204 bladzijde : 8382
Dossiernummer : 1955-12-12/31

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
BEELD
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 10-11-2005 GEPUBL. OP 23-11-2005
  • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
    1992025313;1992-12-31
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 30-12-1992 GEPUBL. OP 31-12-1992
    (GEWIJZIGD ART. : 5TER)
  • 1985013023;1985-04-11
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 10-12-1984 GEPUBL. OP 11-04-1985

  • Begin