J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1954/12/28/1954122805/justel

Titel
28 DECEMBER 1954. - KONINKLIJK BESLUIT tot verhoging van de aanvullende toelagen verleend bij het besluit van de Regent van 23 Mei 1949 aan sommige gerechtigden van de wet van 24 juli 1927 betreffende de schadeloosstelling in zake beroepsziekten

Publicatie : 17-01-1955 nummer :  1954122805 bladzijde : 216
Dossiernummer : 1954-12-28/35

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin