J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1953/07/08/1953070803/justel

Titel
8 JULI 1953. - WET houdende goedkeuring van de overeenkomst tot oprichting van het Internationaal Rekencentrum, en van de Bijlage, ondertekend te Parijs, op 6 December 1951

Publicatie : 18-09-1953 nummer :  1953070803 bladzijde : 5758
Dossiernummer : 1953-07-08/03

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin