J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1953/06/29/1953062910/justel

Titel
29 JUNI 1953. - MINISTERIEEL BESLUIT tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 September 1951 houdende inrichting van raden van beroep bij het Ministerie van Economische Zaken en Middenstand

Publicatie : 19-08-1953 nummer :  1953062910 bladzijde : 5037
Dossiernummer : 1953-06-29/10

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin