J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1952/07/23/1952072305/justel

Titel
23 JULI 1952. - WET waarbij, ten voordele van de leden van het administratief en onderwijzend personeel wier lichamelijke onbekwaamheid aan oorlogsgebeurtenissen te wijten is de toepassing van het koninklijk besluit van 18 Juli 1933, betreffende hun terbeschikkingstelling, geschorst wordt

Publicatie : 03-09-1952 nummer :  1952072305 bladzijde : 6238
Dossiernummer : 1952-07-23/04

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin