J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1945/11/06/1945110605/justel

Titel
6 NOVEMBER 1945. - MINISTERIEEL BESLUIT waarbij de te innen vergelding wordt bepaald wegens de uitreiking van afschriften van bepaalde kadastrale bescheiden

Publicatie : 16-01-1946 nummer :  1945110605 bladzijde : 379
Dossiernummer : 1945-11-06/05

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin