J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1910/01/18/1910011850/justel

Titel
18 JANUARI 1910. - Koninklijk besluit - waarborg der werken van goud, van zilver, enz. Proefkosten.

Publicatie : 10-02-1910 nummer :  1910011850 bladzijde : 810
Dossiernummer : 1910-01-18/30

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 18-01-1990 GEPUBL. OP 13-02-1990

  • Begin