J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving

Titel
27 JANUARI 2016. - Uittreksel uit arrest nr. 12/2016 van 27 januari 2016 - (Rolnummers : 6072 en 6073) - In zake : de beroepen tot vernietiging van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 3 april 2014 tot wijziging van de ordonnantie van 1 maart 2007 betreffende de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder van niet-ioniserende stralingen en tot wijziging van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, ingesteld door Olivier Galand en door de vzw "Inter-Environnement Bruxelles" en anderen

Bron :
GRONDWETTELIJK HOF
Publicatie : 24-03-2016 nummer :  2016200705 bladzijde : 20384   BEELD
Dossiernummer : 2016-01-27/11

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin