J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1976/08/03/1976080311/justel

Titel
3 AUGUSTUS 1976. - KONINKLIJK BESLUIT houdende vaststelling van de programmatiecriteria voor de psychiatrische ziekenhuisdiensten

Publicatie : 17-09-1976 nummer :  1976080311 bladzijde : 11653
Dossiernummer : 1976-08-03/35

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
BEELD
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 10-03-2008 GEPUBL. OP 26-06-2008
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • BEELD
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 01-04-2003 GEPUBL. OP 12-05-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • BEELD
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 19-05-2000 GEPUBL. OP 14-07-2000
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • BEELD
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 20-12-1999 GEPUBL. OP 03-03-2000
  (GEWIJZIGD ART. : 2)

 • Begin