J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1950/01/10/1950011005/justel

Titel
10 JANUARI 1950. - REGENTSBESLUIT tot vaststelling van de taksen van controle en toezicht betreffende de inspectie van de radio-electrische inrichtingen aan boord van luchtvaartuigen

Publicatie : 04-02-1950 nummer :  1950011005 bladzijde : 778
Dossiernummer : 1950-01-10/05

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
BEELD
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 14-12-2018 GEPUBL. OP 27-12-2018

  • Begin