Uitvoeringsmaatregelen van : DECREET VLAAMSE RAAD van 29-03-2019
1 12 FEBRUARI 2021. - Ministerieel besluit tot bepaling van de lijst met wettelijke kwaliteitssystemen ingericht door overheden ter uitvoering van artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 tot uitvoering van het decreet van 29 maart 2019 betreffende het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie

Gepubliceerd op : 02-03-2021
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 5,L2,2,L4
2021021214/N

2 15 JULI 2020. - Ministerieel besluit tot bepaling van de lijst met wettelijke kwaliteitssystemen ingericht door overheden bepaald in artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 tot uitvoering van het decreet van 29 maart 2019 betreffende het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie

Gepubliceerd op : 30-07-2020
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 5,L2,2
2020071510/N

3 17 JUNI 2020. - Ministerieel besluit tot bepaling van de lijst met kwaliteitsbewijzen, bepaald in artikel 4 van het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2019 tot uitvoering van het decreet van 29 maart 2019 betreffende het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie

Gepubliceerd op : 03-07-2020
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2020061702/N

4 18 JULI 2019. - Ministerieel besluit tot bepaling van de lijst met wettelijke kwaliteitssystemen ingericht door overheden bepaald in artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 tot uitvoering van het decreet van 29 maart 2019 betreffende het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie

Gepubliceerd op : 27-08-2019
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2019071810/N

5 24 MEI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 maart 2019 betreffende het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie

Gepubliceerd op : 26-08-2019
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikelen : 13;18;19 en 3-6 en 8;10;11,1,2
2019052416/N