Uitvoeringsmaatregelen van : WET van 26-06-2002
1 18 JANUARI 2010. - Koninklijk besluit tot wijziging, wat de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen, de Vestigingsraad en de Centrale Examencommissies betreft, van het koninklijk besluit van 27 januari 1992 betreffende de presentiegelden en vergoedingen toe te kennen aan de leden van verscheidene organen en commissies die ressorteren onder het Ministerie van Middenstand

Gepubliceerd op : 29-01-2010
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 3,4,L3
2010011806/N

2 29 MAART 2004. - Koninklijk besluit betreffende de Vestigingsraad, opgericht bij de wet van 26 juni 2002.

Gepubliceerd op : 02-03-2005
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 3,1,4
2004032939/N