Uitvoeringsmaatregelen van : WET van 22-01-1985
1 24 SEPTEMBER 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot tijdelijke versoepeling van sommige voorwaarden voor de toekenning van betaald educatief verlof

Gepubliceerd op : 30-09-2020
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikel : 111,§8
2020092401/N

2 10 AUGUSTUS 2020. - Ministerieel besluit tot tijdelijke versoepeling van sommige voorwaarden voor de toekenning van Vlaams opleidingsverlof

Gepubliceerd op : 14-10-2020
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikelen : 109,§2,§3,§4,§5 en 111,§1,§2,§3 en 116,§1,§2,§3,§4 en 120;137bis,§1
2020081004/N

3 17 JULI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2002 houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector en van het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 2002 tot instelling van de aanmoedigingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector

Gepubliceerd op : 28-07-2020
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2020071716/N

4 26 JUNI 2020. - Koninklijk besluit nr. 46 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werkgevers en de werknemers

Gepubliceerd op : 01-07-2020
Bron : SOCIALE ZEKERHEID _ WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
2020062612/N

5 19 JUNI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1, 12 en 25 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2002 houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector

Gepubliceerd op : 09-07-2020
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2020061916/N

6 19 JUNI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1 en 6 van het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 2002 tot instelling van de aanmoedigingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector

Gepubliceerd op : 09-07-2020
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2020061917/N

7 29 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, wat betreft de invoering van het corona ouderschapsverlof

Gepubliceerd op : 11-06-2020
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 105,§1
2020052925/N

8 29 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, wat betreft loopbaanonderbreking

Gepubliceerd op : 09-06-2020
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 105,§1
2020052919/N

9 13 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 23 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) houdende het corona ouderschapsverlof

Gepubliceerd op : 14-05-2020
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
2020051303/N

10 7 MEI 2020. - Besluit van bijzondere machten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/018 betreffende de diverse bepalingen inzake tewerkstelling en socioprofessionele inschakeling, met inbegrip van de sociale economie

Gepubliceerd op : 13-05-2020
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikel : 2
2020050707/N

11 27 APRIL 2020. - Bijzondere-machtenbesluit nr. 14 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren

Gepubliceerd op : 28-04-2020
Bron : SOCIALE ZEKERHEID _ WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
2020042701/N

12 31 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 11 betreffende verschillende bepalingen inzake werkgelegenheid, opleiding en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen

Gepubliceerd op : 03-04-2020
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
2020033103/N

13 15 MAART 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - Toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de wernemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen

Gepubliceerd op : 26-03-2020
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikelen : 114,§2,L2 en 114,§3,L2
2020031504/N

14 18 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van sommige koninklijke besluiten betreffende de stelsels van onderbreking van de beroepsloopbaan en tijdskrediet inzake de terugvordering van onverschuldigde bedragen

Gepubliceerd op : 22-07-2019
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikelen : 100,L3102,§1,L3 en 103quater,L2
2019071803/N

15 18 JULI 2019. - Koninklijk besluit betreffende de cumulatie van onderbrekingsuitkeringen en de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit in geval van vermindering van de arbeidsprestaties

Gepubliceerd op : 22-07-2019
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikelen : 100,L3;102,§1,L3 en 103quater
2019071804/N

16 18 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven in de publieke sector

Gepubliceerd op : 22-07-2019
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikelen : 100,L3;102,§1,L3 en 105,§1
2019071802/N

17 8 JULI 2019. - Ministerieel besluit tot uitvoering van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding

Gepubliceerd op : 01-10-2019
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikelen : 109,§2,§4 en 116,§1,§2 en 137bis;§1
2019070813/N

18 28 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking

Gepubliceerd op : 24-06-2019
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikelen : 100bis,§4,L2 en 100,L3 en 102,§1,L3 en 102bis en 103quater,L2
2019052806/N

19 5 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven

Gepubliceerd op : 22-05-2019
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikelen : 100,L3;100bis,§ en 102,§1,L3 en 105,§1
2019050509/N

20 22 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking

Gepubliceerd op : 06-05-2019
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikelen : 100bis,§4,L2 en 100,L3 en 102,§1,L3 en 102bis en 103quater,L2
2019042211/N

21 5 APRIL 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector

Gepubliceerd op : 09-08-2019
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2019040551/N

22 5 APRIL 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002 tot instelling van de aanmoedigingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector

Gepubliceerd op : 09-08-2019
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2019040552/N

23 4 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - Toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen

Gepubliceerd op : 17-04-2019
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikel : 114,§2,L2,§3,L2
2019040425/N

24 15 FEBRUARI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking

Gepubliceerd op : 01-04-2019
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikel : 103quater,L2
2019021508/N

25 13 FEBRUARI 2019. - Ministerieel besluit tot specificatie van competenties en vaststelling van een beoordelingssysteem, vermeld in artikel 2, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding

Gepubliceerd op : 04-03-2019
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 109,§2
2019021301/N

26 3 FEBRUARI 2019. - Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van de Kamer van volksvertegenwoordigers tewerkgesteld onder het statuut van medewerkers van de erkende politieke fracties of van administratieve medewerkers van de Leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen

Gepubliceerd op : 19-02-2019
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikelen : 100BIS?64,L2 en 100,L3 en 102,§1,L2 en 102BIS en 105,§1,L1 en 99,L6,3°
2019020311/N

27 21 DECEMBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding

Gepubliceerd op : 04-03-2019
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikelen : 109,§2,§3,§4,§5 en 110,§1,L1,L5 en 110BIS,§1,§3 en 111,§1,§2,§3 en 116,§1,§2,§3,§4 en 137bis,§1;120
20181221A7/N

28 6 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit houdende regeling van de cumul van onderbrekingsuitkeringen in de openbare sector met een overgangsuitkering

Gepubliceerd op : 17-01-2019
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG _ BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING _ BEGROTING EN BEHEERSCONTROLE _ JUSTITIE
Uitvoering van artikel : 99,L3,L6
2018120637/N

29 27 APRIL 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van sommige koninklijke besluiten betreffende de stelsels van onderbreking van de beroepsloopbaan en van tijdskrediet inzake de gecentraliseerde indiening van de aanvragen loopbaanonderbreking en tijdskrediet

Gepubliceerd op : 22-05-2018
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikelen : 102,§1;102bis en 103quater,L2 en 99;100;100bis
2018042715/N

30 18 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2012 betreffende de indiening van een aanvraag tot onderbrekingsuitkering via elektronische weg

Gepubliceerd op : 29-03-2018
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikelen : 100bis,§4,L2 en 102,§1,L2 en 103quater,L2
2018031807/N