Uitvoeringsmaatregel van : MINISTERIEEL BESLUIT van 27-05-2019
1 20 AUGUSTUS 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 mei 2019 houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 4 april 2019 tot invoering van een premieregeling voor de uitvoering van een audit, van de rapporten over de opvolging van de werken ervan en van de investeringen tot bevordering van energiebesparing en van de renovatie van een woning

Gepubliceerd op : 29-10-2019
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
2019082003/N