1 10 OKTOBER 1967. - Gerechtelijk Wetboek, Deel IV, Boek IV, Hoofdstuk XV. - Duitse vertaling.

Gepubliceerd op : 05-11-1998
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
1967101032/N

2 10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Deel VI : <W 4-7-1972, art. 2> ARBITRAGE. (art. 1676 tot 1723) -

Gepubliceerd op : 31-10-1967
1967101006/N

3 10 OKTOBER 1967. - Gerechtelijk Wetboek. - ZEVENDE DEEL : Bemiddeling (art. 1724 tot 1737) <Ingevoegd bij W 2005-02-21/36, art. 8 tot 21; ED : 30-09-2005, uitgezonderd art. 11; ED : 22-03-2005>.

Gepubliceerd op : 22-03-2005
Bron : JUSTITIE
1967101035/N

4 10 OKTOBER 1967. - Gerechtelijk Wetboek. - ACHTSTE DEEL : Collaboratieve onderhandelingen (art. 1738 tot en met 1747)

Gepubliceerd op : 02-07-2018
Bron : JUSTITIE
1967101052/N

5 10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Bijvoegsel : GEBIEDSOMSCHRIJVING EN ZETEL VAN HOVEN EN RECHTBANKEN.

Gepubliceerd op : 31-10-1967
1967101007/N

6 10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Deel V : BEWAREND BESLAG, MIDDELEN TOT TENUITVOERLEGGING EN COLLECTIEVE SCHULDENREGELING. (art. 1386 tot 1675/26) <Opschrift vervangen door W 1998-07-05/57, art. 2, 024; ED : 01-01-1999>

Gepubliceerd op : 31-10-1967
1967101005/N

7 10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Deel II : RECHTERLIJKE ORGANISATIE. (art. 58 tot 555quinquies)

Gepubliceerd op : 31-10-1967
1967101002/N

8 10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57)

Gepubliceerd op : 31-10-1967
1967101001/N

9 10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Deel III : BEVOEGDHEID. (art. 556 tot 663)

Gepubliceerd op : 31-10-1967
1967101003/N

10 10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. (art. 664 tot 1385octiesdecies)

Gepubliceerd op : 31-10-1967
1967101004/N

11 10 OKTOBER 1967. - Gerechtelijk Wetboek, Deel II, Boek IIIbis - Officieuze covrdinatie in het Duits

Gepubliceerd op : 14-01-2008
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
19671010ZZ/N

12 10 OKTOBER 1967. - Gerechtelijk Wetboek - officieuze cošordinatie in ht Duits van uittreksels

Gepubliceerd op : 22-07-2008
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
19671010ZZ/N

13 10 OKTOBER 1967. - Gerechtelijk Wetboek, Deel I - Officieuze co÷rdinatie in het Duits van uittreksels

Gepubliceerd op : 18-01-2011
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
1967101036/N

14 10 OKTOBER 1967. - Gerechtelijk Wetboek, Deel VII - Officieuze co÷rdinatie in het Duits

Gepubliceerd op : 06-10-2011
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
1967101037/N

15 10 OKTOBER 1967. - Gerechtelijk Wetboek, deel II, boek I, titel I, hoofdstuk IV, en titel VI, hoofdstuk IV. Duitse vertaling

Gepubliceerd op : 01-10-2003
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
19671010ZZ/N

16 10 OKTOBER 1967. - Gerechtelijk Wetboek, deel IV, boek II, titel III, hoofdstuk VIII, afdeling VI. Duitse vertaling

Gepubliceerd op : 01-10-2003
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
19671010ZZ/N

17 10 OKTOBER 1967. - Gerechtelijk Wetboek, Deel II, Boek I, Titel I, Hoofdstukken I tot III. - Officieuze co÷rdinatie in het Duits

Gepubliceerd op : 13-07-2012
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
1967101038/N

18 10 OKTOBER 1967. - Gerechtelijk Wetboek, Deel II, Boek I, Titel I, Hoofdstuk V, Titel II tot Titel VI, Hoofdstukken I tot IIIbis en V. - Officieuze co÷rdinatie in het Duits

Gepubliceerd op : 12-12-2012
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
1967101040/N

19 10 OKTOBER 1967. - Gerechtelijk Wetboek, Deel V - Officieuze co÷rdinatie in het Duits

Gepubliceerd op : 24-10-2013
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
1967101041/N

20 10 OKTOBER 1967. - Gerechtelijk Wetboek, Deel VI - Officieuze co÷rdinatie in het Duits

Gepubliceerd op : 27-11-2013
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
1967101042/N

21 10 OKTOBER 1967. - Gerechtelijk Wetboek, Deel IV, Boek I - Officieuze co÷rdinatie in het Duits

Gepubliceerd op : 16-12-2013
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
1967101043/N

22 10 OKTOBER 1967. - Gerechtelijk Wetboek, Deel II, Boek I, Titel VI. - Officieuze co÷rdinatie in het Duits

Gepubliceerd op : 01-12-2014
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
1967101044/N

23 10 OKTOBER 1967. - Gerechtelijk Wetboek, Deel III - Officieuze co÷rdinatie in het Duits van de federale versie

Gepubliceerd op : 26-02-2016
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
1967101045/N

24 10 OKTOBER 1967. - Gerechtelijk Wetboek, Deel II, Boek II, Titel I en II. - Officieuze co÷rdinatie in het Duits

Gepubliceerd op : 11-10-2016
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
1967101046/N

25 10 OKTOBER 1967. - Gerechtelijk Wetboek, Deel IV, Boek II, Titels 1 en 2. - Officieuze co÷rdienatie in het Duits van de federale versie

Gepubliceerd op : 15-12-2016
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
1967101047/N

26 10 OKTOBER 1967. - Gerechtelijk Wetboek, Deel II, Boek II, Titel III tot V. - Officieuze co÷rdinatie in het Duits

Gepubliceerd op : 19-05-2017
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
1967101048/N

27 10 OKTOBER 1967. - Gerechtelijk Wetboek, Deel IV, Boek II, Titel 3 tot 6. - Officieuze co÷rdinatie in het Duits

Gepubliceerd op : 26-05-2017
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
1967101049/N

28 10 OKTOBER 1967. - Gerechtelijk Wetboek, Deel IV, Boek III, Titel I tot VIII. - Officieuze co÷rdinatie in het Duits

Gepubliceerd op : 06-06-2017
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
1967101050/N

29 10 OKTOBER 1967. - Gerechtelijk Wetboek, Deel IV, Boek IV, Kapitel I tot Xbis. - Officieuze co÷rdinatie in het Duits

Gepubliceerd op : 14-11-2017
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
1967101051/N

30 10 OKTOBER 1967. - Gerechtelijk Wetboek, Deel IV, Boek IV, Hoofdstukken XI tot XXVI. - Officieuze co÷rdinatie in het Duits van de federale versie

Gepubliceerd op : 27-11-2018
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
1967101053/N