1 4 FEBRUARI 2020. - BURGERLIJK WETBOEK - Boek III "Goederen"

Gepubliceerd op : 17-03-2020
Bron : JUSTITIE
2020020419/N

2 13 APRIL 2019. - NIEUW BURGERLIJK WETBOEK - BOEK VIII : Bewijs

Gepubliceerd op : 14-05-2019
Bron : JUSTITIE
2019041329/N

3 11 JULI 2013. - [OUD] BURGERLIJK WETBOEK. - Boek III - Titel XVII : Zakelijke zekerheden op roerende goederen - (Opschrift gewijzigd door W 2019-04-13/28, art. 2, 005; ED : 01-11-2020) (Oude artikelen 2071 tot en met 2091 van het Burgerlijk Wetboek vormende de Titel XVII : Inpandgeving)

Gepubliceerd op : 02-08-2013
Bron : JUSTITIE
2013071122/N

4 20 FEBRUARI 1991. - [OUD] BURGERLIJK WETBOEK. - BOEK III - TITEL VIII - HOOFDSTUK II, Afdeling 2. Regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder. (Opschrift gewijzigd door W 2019-04-13/28, art. 2, 011; ED : 01-11-2020)

Gepubliceerd op : 22-02-1991
Bron : JUSTITIE
1991022032/N

5 4 NOVEMBER 1969. - [OUD] BURGERLIJK WETBOEK. - BOEK III - TITEL VIII - HOOFDSTUK II, Afdeling 3 : Regels betreffende de pacht in het bijzonder. (Opschrift gewijzigd door W 2019-04-13/28, art. 2, 012; ED : 01-11-2020)

Gepubliceerd op : 25-11-1969
1969110431/N

6 30 APRIL 1951. - [OUD] BURGERLIJK WETBOEK. - BOEK III - TITEL VIII - HOOFDSTUK II, Afdeling 2bis : Regels betreffende de handelshuur in het bijzonder (Opschrift gewijzigd door W 2019-04-13/28, art. 2, 009; ED : 01-11-2020)

Gepubliceerd op : 10-05-1951
1951043030/N

7 16 DECEMBER 1851. - [OUD] BURGERLIJK WETBOEK. - BOEK III - TITEL XVIII : Voorrechten en hypotheken. - HYPOTHEEKWET (Opschrift gewijzigd door W 2019-04-13/28, art. 2, 066; ED : 01-11-2020)

Gepubliceerd op : 22-12-1851
1851121601/N

8 21 MAART 1804. - BURGERLIJK WETBOEK - BOEK II : Goederen en beperkingen van eigendom (art. 516 - 710).- Duitse vertaling

Gepubliceerd op : 18-07-2006
1804032146/N

9 21 MAART 1804. - Burgerlijk Wetboek - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen

Gepubliceerd op : 25-02-2009
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
1804032147/N

10 21 MAART 1804. - Burgerlijk Wetboek, Boek III, Titel I en II - Officieuse co÷rdinatie in het Duits

Gepubliceerd op : 09-10-2009
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
1804032138/N

11 21 MAART 1804. - Burgerlijk Wetboek, Boek III, Titel V en Vbis - Officieuze co÷rdinatie in het Duits

Gepubliceerd op : 19-01-2010
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
1804032139/N

12 21 MAART 1804. - Burgerlijk Wetboek, Boek III, Titels VI en VII - Officieuze co÷rdinatie in het Duits

Gepubliceerd op : 03-11-2010
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
1804032140/N

13 21 MAART 1804. - Burgerlijk Wetboek, Boek III, Titel s III, IV en IVbis . - Officieuze co÷rdinatie in het Duits

Gepubliceerd op : 03-11-2010
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
1804032141/N

14 21 MAART 1804. - Burgerlijk Wetboek, Boek III, Titel VIII en IX Officieuze co÷rdinatie in het Duits van de federale versie

Gepubliceerd op : 12-01-2012
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
1804032142/N

15 21 MAART 1804. - Burgerlijk Wetboek, Boek III, Titel X tot XVII Officieuze co÷rdinatie in het Duits

Gepubliceerd op : 18-06-2012
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
1804032143/N

16 21 MAART 1804. - Burgerlijk Wetboek, Boek III, Titel XVIII - Officieuze co÷rdinatie in het Duits van de federale versie

Gepubliceerd op : 13-08-2012
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
1804032144/N

17 21 MAART 1804. - Burgerlijk Wetboek, Boek III, Titel XIX, XX en XXI. - Officieuze co÷rdinatie in het Duits

Gepubliceerd op : 14-12-2012
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
1804032145/N

18 21 MAART 1804. - [OUD] BURGERLIJK WETBOEK. - BOEK III - TITEL V. - Stelsel van gemeenschap van goederen (Opschrift gewijzigd door W 2019-04-13/28, art. 2, ED : 01-11-2020) (OVERGANGSRECHT voorzien in het artikel 3 van de Wet van 14 juli 1976. - cfr. 1804-03-21/33, voor de gevallen niet voorzien in dit overgangsrecht)

Gepubliceerd op : 03-09-1807
1804032136/N

19 21 MAART 1804. - [OUD] BURGERLIJK WETBOEK. - INLEIDENDE TITEL EN BOEK I : Personen (art. 1-515). (Opschrift gewijzigd door W 2019-04-13/28, art. 2, 090; ED : 01-11-2020)

Gepubliceerd op : 03-09-1807
1804032130/N

20 21 MAART 1804. - [OUD] BURGERLIJK WETBOEK. - BOEK III : Wijze van eigendomsverkrijging. - TITEL III tot V (art. 1101 - 1581) (Opschrift gewijzigd door W 2019-04-13/28, art. 2, 045; ED : 01-11-2020)

Gepubliceerd op : 03-09-1807
1804032133/N

21 21 MAART 1804. - [OUD] BURGERLIJK WETBOEK. - BOEK III : Wijze van eigendomsverkrijging. - TITEL VI tot XIII (art. 1582-2010). (Opschrift gewijzigd door W 2019-04-13/28, art. 2, 026; ED : 01-11-2020)

Gepubliceerd op : 03-09-1807
1804032134/N

22 21 MAART 1804. - [OUD] BURGERLIJK WETBOEK. - BOEK II : Goederen en beperkingen van eigendom (art. 516-710bis). (Opschrift gewijzigd door W 2019-04-13/28, art. 2, 014; ED : 01-11-2020)

Gepubliceerd op : 03-09-1807
1804032131/N

23 21 MAART 1804. - [OUD] BURGERLIJK WETBOEK. - BOEK III : Wijze van eigendomsverkrijging. - TITEL I en II (art. 711-1100) (Opschrift gewijzigd door W 2019-04-13/28, art. 2, 034; ED : 01-11-2020)

Gepubliceerd op : 03-09-1807
1804032132/N

24 21 MAART 1804. - [OUD] BURGERLIJK WETBOEK. - BOEK III : Wijze van eigendomsverkrijging. - TITEL XIV tot XX (art. 2011-2281) (Opschrift gewijzigd door W 2019-04-13/28, art. 2, 018; ED : 01-11-2020) (zie 2013-07-11/22)

Gepubliceerd op : 03-09-1807
1804032135/N