Uitvoeringsmaatregelen van : WET van 08-08-1997
1 27 MAART 2017. - Koninklijk besluit houdende de bepaling van het bedrag van de retributie, evenals de voorwaarden en de modaliteiten van de inning ervan in het kader van het Centraal Register Solvabiliteit

Gepubliceerd op : 29-03-2017
Bron : JUSTITIE
Uitvoering van artikel : 5/6,§1
2017032701/N

2 23 MAART 2017. - Koninklijk Besluit houdende de werking van het Centraal Register Solvabiliteit

Gepubliceerd op : 27-03-2017
Bron : JUSTITIE
Uitvoering van artikel : 5/3;5/4;5/5
2017032301/N

3 10 MEI 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van de kosten en het ereloon van de curatoren.

Gepubliceerd op : 01-06-2006
Bron : JUSTITIE
Uitvoering van artikel : 33
2006051034/N

4 20 JULI 2000. - Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro in de regelgeving inzake justitie.

Gepubliceerd op : 30-08-2000
Bron : JUSTITIE
2000072056/N

5 20 JULI 2000. - Koninklijk besluit houdende uitvoering inzake justitie van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Gepubliceerd op : 30-08-2000
Bron : JUSTITIE
2000072058/N

6 25 MEI 1999. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 73 en 83 van de faillissementswet van 8 augustus 1997.

Gepubliceerd op : 02-07-1999
Bron : JUSTITIE
Uitvoering van artikelen : 73 en 83
1999052546/N

7 10 AUGUSTUS 1998. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van de kosten en het ereloon van de curatoren.

Gepubliceerd op : 08-09-1998
Bron : JUSTITIE
Uitvoering van artikel : 33
1998081052/N

8 5 DECEMBER 1997. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure van voordracht van de kandidaten bepaald in artikel 27, vijfde lid, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997.

Gepubliceerd op : 30-12-1997
Bron : JUSTITIE
Uitvoering van artikel : 27,L5
1997120532/N

9 25 NOVEMBER 1997. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 150, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1997 op het faillissement.

Gepubliceerd op : 04-12-1997
Bron : JUSTITIE
Uitvoering van artikel : 150,L1
1997112530/N