Uitvoeringsmaatregelen van : WET van 31-01-2009
1 30 MEI 2016. - Bericht met betrekking tot de goedkeuring van de interinstitutenaanbeveling inzake de opdrachten voor de bedrijfsrevisor, de externe accountant, de externe belastingconsulent, de externe erkende boekhouder of de externe erkende boekhouder-fiscalist in het kader van artikel 10, vijfde lid, artikel 12, § 1, vijfde lid, en artikel 17, § 2, 5° en 6°, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuļteit van de ondernemingen

Gepubliceerd op : 08-06-2016
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikelen : 10,L5;12,§1,L5 en 17,§2,5°,6°
2016053002/N

2 3 MAART 2011. - Koninklijk besluit tot intrekking van de artikelen 9, 10, 23, 30 tot 34, 77 en 78 van het koninklijk besluit van 19 december 2010 tot uitvoering van artikel 84 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuļteit van de ondernemingen

Gepubliceerd op : 17-03-2011
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikel : 84
2011030304/N

3 30 SEPTEMBER 2009. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de regels en barema's betreffende de erelonen en de kosten van de gerechtsmandatarissen en van de voorlopige bestuurders

Gepubliceerd op : 16-10-2009
Bron : JUSTITIE
Uitvoering van artikel : 71,§2
2009093004/N

4 27 MAART 2009. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuļteit van de ondernemingen

Gepubliceerd op : 31-03-2009
Bron : JUSTITIE
Uitvoering van artikel : 86
2009032731/N