Uitvoeringsmaatregel van : KONINKLIJK BESLUIT van 19-12-2010
1 3 MAART 2011. - Koninklijk besluit tot intrekking van de artikelen 9, 10, 23, 30 tot 34, 77 en 78 van het koninklijk besluit van 19 december 2010 tot uitvoering van artikel 84 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continu´teit van de ondernemingen

Gepubliceerd op : 17-03-2011
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikelen : 77;78 en 9;10;23;30-34
2011030304/N