Uitvoeringsmaatregel van : BURGERLIJK WETBOEK (WET) van 21-03-1804
1 30 DECEMBER 1999. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister.

Gepubliceerd op : 31-12-1999
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 1476
1999123034/N