Uitvoeringsmaatregelen van : WET van 12-07-1976
1 26 OKTOBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende erkenning van de droogte tussen 2 juni 2018 en 6 augustus 2018 als landbouwramp en de afbakening van de geografische uitgestrektheid en de getroffen teelten van die ramp

Gepubliceerd op : 07-11-2018
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 2,1,L1,2,2
2018102602/N

2 23 AUGUSTUS 2018. - Besluit van de Waalse Regering waarbij de droogte van augustus 2016 tot juni 2017 als een landbouwramp beschouwd wordt, waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt en waarbij de schadeloosstelling bepaald wordt

Gepubliceerd op : 04-09-2018
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
Uitvoering van artikelen : 17,4 en 22.8,2
2018082302/N

3 23 AUGUSTUS 2018. - Ministerieel besluit tot bepaling van de nadere regels voor de indiening van de aanvragen en de wijze van behandeling ervan ter uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 23 augustus 2018 waarbij de droogte van augustus 2016 tot juni 2017 als een landbouwramp beschouwd wordt, waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt en waarbij de schadeloosstelling bepaald wordt

Gepubliceerd op : 04-09-2018
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
Uitvoering van artikelen : 17,4 en 2,2;8,2
2018082303/N

4 14 JUNI 2018. - Besluit van de Waalse Regering waarbij de vorstperiode van april 2017 als een landbouwramp beschouwd wordt, waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt en waarbij de schadeloosstelling bepaald wordt

Gepubliceerd op : 27-06-2018
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
Uitvoering van artikelen : 17,4 en 2,2;8,2
2018061410/N

5 14 JUNI 2018. - Ministerieel besluit tot bepaling van de nadere regels voor de indiening van de aanvragen en de wijze van behandeling ervan ter uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 14 juni 2018 waarbij de vorstperiode van april 2017 als een landbouwramp beschouwd wordt, waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt en waarbij de schadeloosstelling bepaald wordt

Gepubliceerd op : 27-06-2018
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
Uitvoering van artikelen : 17,4 en 2,2;8,2
2018061411/N

6 14 DECEMBER 2017. - Besluit van de Waalse Regering waarbij het geografische gebied van de algemene ramp met betrekking tot de overvloedige regens, de overstromingen en de rukwinden van 23 en 24 juni 2016 wordt uitgebreid

Gepubliceerd op : 28-12-2017
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
Uitvoering van artikel : 2,1,1,2
2017121403/N

7 22 SEPTEMBER 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende erkenning van de droogte van 1 april tot en met 30 juni 2017 als landbouwramp en de afbakening van de geografische uitgestrektheid en de getroffen teelten van die ramp

Gepubliceerd op : 03-10-2017
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 2,1,2,2
2017092201/N

8 22 SEPTEMBER 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende erkenning van de vorst tussen 15 en 30 april 2017 als landbouwramp en de afbakening van de geografische uitgestrektheid en de getroffen teelten van die ramp

Gepubliceerd op : 03-10-2017
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 2,1,2,2
2017092202/N

9 4 MEI 2017. - Besluit van de Waalse Regering waarbij het geografische gebied van de algemene ramp met betrekking tot de overvloedige regens en de overstromingen van 6, 7 en 8 juni 2016 wordt uitgebreid

Gepubliceerd op : 15-05-2017
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
Uitvoering van artikel : 2,1,1,2
2017050402/N

10 27 APRIL 2017. - Besluit van de Waalse Regering waarbij het geografische gebied van de algemene ramp met betrekking tot de overvloedige regens en de overstromingen van 27, 28 en 29 mei 2016 wordt uitgebreid

Gepubliceerd op : 10-05-2017
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
Uitvoering van artikel : 2,1,1,2
2017042704/N

11 21 APRIL 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van 25 november 2016 waarbij de windhoos en rukwinden met lokaal karakter die hebben plaatsgevonden op 23 juni 2016 op het grondgebied van de provincie Limburg als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 februari 2017

Gepubliceerd op : 26-05-2017
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikelen : 2,1,L1,1 en 2,2
2017042112/N

12 3 FEBRUARI 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit van 25 november 2016 waarbij de windhoos en rukwinden met lokaal karakter die hebben plaatsgevonden op 23 juni 2016 op het grondgebied van de provincie Limburg als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend

Gepubliceerd op : 03-03-2017
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 2,1,L1,1,2
2017020306/N

13 22 DECEMBER 2016. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 oktober 2016 waarbij de overvloedige regens, de overstromingen en de hagelkorrels van 6, 7 en 8 juni 2016 als een algemene ramp beschouwd worden en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt

Gepubliceerd op : 30-12-2016
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
Uitvoering van artikel : 2,1,1,2
2016122208/N

14 22 DECEMBER 2016. - Besluit van de Waalse Regering waarbij de overstromingen van 17 juni 2016 als een algemene ramp beschouwd worden en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt

Gepubliceerd op : 30-12-2016
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
Uitvoering van artikel : 2,1,1,2
2016122209/N

15 22 DECEMBER 2016. - Besluit van de Waalse Regering waarbij de overvloedige regens, de overstromingen en de rukwinden van 23 en 24 juni 2016 als een algemene ramp beschouwd worden en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt

Gepubliceerd op : 30-12-2016
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
Uitvoering van artikel : 2,1,1,2
2016122210/N

16 22 DECEMBER 2016. - Besluit van de Waalse Regering waarbij de overvloedige regens en de overstromingen van 22, 23 en 24 juli 2016 als een algemene ramp beschouwd worden en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt

Gepubliceerd op : 30-12-2016
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
Uitvoering van artikel : 2,1,1,2
2016122211/N

17 25 NOVEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de hagel die heeft plaatsgevonden op 23 juni 2016 op het grondgebied van de provincie Limburg als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend

Gepubliceerd op : 09-01-2017
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 2,1,L1,1,2
2016112525/N

18 25 NOVEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 23 juli 2016 op het grondgebied van de provincies Limburg en Vlaams-Brabant als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend

Gepubliceerd op : 09-01-2017
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 2,1,L1,1,2
2016112526/N

19 25 NOVEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de windhoos en rukwinden met lokaal karakter die hebben plaatsgevonden op 23 juni 2016 op het grondgebied van de provincie Limburg als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend

Gepubliceerd op : 03-01-2017
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 2,1,1,2
2016112524/N

20 10 NOVEMBER 2016. - Besluit van de Waalse Regering waarbij het geografische gebied van de algemene ramp met betrekking tot de overvloedige regens en de overstromingen van 2 en 3 juni 2016 wordt uitgebreid

Gepubliceerd op : 23-11-2016
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
Uitvoering van artikel : 2,1,1,2
2016111002/N

21 10 NOVEMBER 2016. - Besluit van de Waalse Regering waarbij het geografische gebied van de algemene ramp met betrekking tot de overvloedige regens en overstromingen van 5 juni 2016 uitgebreid worden

Gepubliceerd op : 23-11-2016
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
Uitvoering van artikel : 2,1,1,2
2016111003/N

22 10 NOVEMBER 2016. - Besluit van de Waalse Regering waarbij de overvloedige regens en de overstromingen van 27, 28 en 29 mei 2016 als een algemene ramp beschouwd worden en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt

Gepubliceerd op : 23-11-2016
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
Uitvoering van artikel : 2,1,1,2
2016111004/N

23 27 OKTOBER 2016. - Besluit van de Waalse Regering waarbij de droogte van de lente en van het begin van de zomer 2015 als landbouwramp wordt beschouwd, waarbij de geografische uitgestrektheid van die ramp afgebakend wordt en waarbij de vergoeding van de schade wordt bepaald

Gepubliceerd op : 10-11-2016
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
Uitvoering van artikel : 2,2;8,2;17,4
2016102702/N

24 27 OKTOBER 2016. - Ministerieel besluit tot bepaling van de modaliteiten voor de indiening van de aanvragen alsook hun behandelingswijze overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2016 waarbij de droogte van de lente en van het begin van de zomer 2015 als landbouwramp wordt beschouwd, waarbij de geografische uitgestrektheid van die ramp afgebakend wordt en waarbij de vergoeding van de schade wordt bepaald

Gepubliceerd op : 10-11-2016
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
Uitvoering van artikel : 17,4
2016102703/N

25 7 OKTOBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de langdurige overvloedige regenval en overstromingen die hebben plaatsgevonden van 27 mei tot 26 juni 2016 op het grondgebied van alle Vlaamse provincies en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend

Gepubliceerd op : 31-10-2016
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 2,1,L1,1,2
2016100703/N

26 7 OKTOBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de windhoos en rukwinden met lokaal karakter die hebben plaatsgevonden op 29 en 30 augustus 2015 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend

Gepubliceerd op : 31-10-2016
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 2,1,L1,1,2
2016100704/N

27 7 OKTOBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit van 20 mei 2016 waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 5 juni 2015 op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend

Gepubliceerd op : 31-10-2016
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 2,1,L1,1,2
2016100705/N

28 6 OKTOBER 2016. - Besluit van de Waalse Regering waarbij de overvloedige regens, de overstromingen en de hagelkorrels van 6, 7 en 8 juni 2016 als een algemene ramp beschouwd worden en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt

Gepubliceerd op : 18-10-2016
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
Uitvoering van artikel : 2,1,1,2
2016100603/N

29 16 AUGUSTUS 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 2015 waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 7, 8 en 9 juni 2014 op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Luik, Luxemburg en Namen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend

Gepubliceerd op : 07-09-2016
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 2,1,1,2
2016081606/N

30 16 AUGUSTUS 2016. - Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 7, 8 en 9 juni 2014 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincie Luik als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend

Gepubliceerd op : 07-09-2016
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 2,1,1,2
2016081607/N