1 18 NOVEMBER 2019. - Koninklijk besluit betreffende de opdrachten aan en de financiering van de verenigingen in het kader van preventie - en bestrijdingsprogramma's voor dierenziekten die tot de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu behoren

Gepubliceerd op : 28-11-2019
Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
2019111805/N