1 22 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot bepaling van de normen voor de erkenning als transitiehuis en houdende de exploitatievoorwaarden voor een transitiehuis

Gepubliceerd op : 07-08-2019
Bron : JUSTITIE
2019072215/N