1 13 MEI 2019. - Ministerieel Besluit tot bepaling van de wijken met huisartsentekort in de zin van het koninklijk besluit van 23 maart 2012 tot oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels ervan

Gepubliceerd op : 13-06-2019
Bron : GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
2019051303/N