1 2 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de bepalingen van de programmawet van 22 december 1989 die betrekking hebben op de voorrang voor deeltijdse werknemers om een vacante dienstbetrekking bij hun werkgever te verkrijgen

Gepubliceerd op : 15-05-2019
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
2019050212/N