1 5 APRIL 2019. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 21 december 2018 tussen de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de aanwending van digitale frequenties voor DAB+ op elkaars grondgebied

Gepubliceerd op : 23-04-2019
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2019040510/N