1 1 MAART 2019. - Koninklijk besluit ter uitvoering van de artikelen 4 en 40 van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en tot instelling van een winstpremie voor de werknemers en tot wijziging van het opschrift van het koninklijk besluit van 19 maart 2002 tot uitvoering van de artikelen 9 en 10, 2, van de wet van 22 mei 2001 betreffende werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen

Gepubliceerd op : 19-03-2019
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
2019030116/N