1 25 FEBRUARI 2019. - Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 25 januari 2019 tussen de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de terbeschikkingstelling van de FM-frequentie Luik 88.5 MHz

Gepubliceerd op : 30-04-2019
Bron : DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
2019022510/N