1 5 FEBRUARI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 betreffende bij de produktie van voedingsmiddelen gebruikte extractiemiddelen

Gepubliceerd op : 14-02-2019
Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
2019020503/N