1 21 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, met betrekking tot de invloed van de vrijstelling van de betaling van de bijdragesupplementen op het pensioen

Gepubliceerd op : 29-01-2019
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
2018122167/N