1 16 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging, wat de hervorming van het beginsel van eenheid van loopbaan in de pensioenregeling voor zelfstandigen betreft, van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust-en overlevingspensioen der zelfstandigen

Gepubliceerd op : 27-12-2018
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
2018121604/N