1 14 DECEMBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 63, 2, 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie

Gepubliceerd op : 31-01-2019
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2018121415/N