1 7 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit inzake de toepassing van uitzendarbeid in bepaalde federale diensten, in overheidsbedrijven en in HR Rail in uitvoering van artikel 48 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers

Gepubliceerd op : 14-01-2019
Bron : BELEID EN ONDERSTEUNING
2018120724/N