1 5 NOVEMBER 2018. - Protocolakkoord tussen de federale regering en de in artikel 128, 130 en 135 van de grondwet bedoelde overheden inzake de organisatie en financiering van de voedselconsumptiepeiling 2022


Gepubliceerd op : 19-02-2019
Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
2018110507/N