1 12 OKTOBER 2018. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, wat betreft de afstemming op de vrijwillige samenvoeging van gemeenten

Gepubliceerd op : 31-10-2018
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2018101206/N