1 5 OKTOBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de salarisschalen van de leden van het onderwijzend personeel van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap

Gepubliceerd op : 07-11-2018
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2018100513/N