1 4 OKTOBER 2018. - Decreet tot wijziging van de bepalingen van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisatie betreffende de subsidies voor sommige investeringen van openbaar nut

Gepubliceerd op : 30-11-2018
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
2018100411/N