1 23 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2, B, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Gepubliceerd op : 22-10-2018
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
2018092308/N