1 20 SEPTEMBER 2018. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren

Gepubliceerd op : 04-10-2018
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
2018092006/N