1 5 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 mei 1994 over de inhouding en de vergoeding van de roerende voorheffing overeenkomstig hoofdstuk I van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten

Gepubliceerd op : 14-09-2018
Bron : FINANCIEN
2018090506/N