1 22 JUNI 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van het referentiekader CLBkwaliteit, vermeld in artikel 4, 2, tweede lid, 2, van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs

Gepubliceerd op : 08-08-2018
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2018062222/N