1 14 JUNI 2018. - Ministerieel besluit tot bepaling van de nadere regels voor de indiening van de aanvragen en de wijze van behandeling ervan ter uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 14 juni 2018 waarbij de vorstperiode van april 2017 als een landbouwramp beschouwd wordt, waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt en waarbij de schadeloosstelling bepaald wordt

Gepubliceerd op : 27-06-2018
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
2018061411/N