1 31 MEI 2018. - Besluit van de Waalse Regering genomen ter uitvoering van de artikelen 96/2, 96/3 en 96/8 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Gepubliceerd op : 18-06-2018
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
2018053108/N