1 30 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1995 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector

Gepubliceerd op : 03-05-2018
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
2018033030/N