1 22 DECEMBER 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen ter beheersing van de uitgaven voor werkingssubsidies in de sector voor personen met een handicap

Gepubliceerd op : 07-02-2018
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2017122243/N