1 7 DECEMBER 2017. - Ordonnantie houdende diverse bepalingen in het licht van de overname van de dienst onroerende voorheffing en van de wijziging van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gepubliceerd op : 14-12-2017
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
2017120704/N