1 14 SEPTEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair ComitÚ voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen en voor kapitalisatie betreft, van het koninklijk besluit van 9 februari 1971 tot oprichting van sommige paritaire comitÚs en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid en van het koninklijk besluit van 17 januari 1972 tot vaststelling van het aantal leden van bepaalde paritaire comitÚs

Gepubliceerd op : 26-09-2017
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
2017091407/N